ការទទួលទានអាហារ

ភោជនីយដ្ឋានឡឺរ៉ូយ៉ាល់

ម្ហូបបែបប្រពៃណី និងម្ហូបទំនើបពិសេស

ស្ថិតក្រោមពិដានដែលគូរដោយដៃដ៏ល្បីល្បាញ ភោជនីយដ្ឋានឡឺរ៉ូយ៉ាល់ តាំងបង្ហាញនូវពិធីទទួលទានអាហារដែលមានអាយុកាលរាប់សតវត្ស និងរូបមន្តម្ហូបប្រពៃណីពីរាជវង្សកម្ពុជា រួមជាមួយនឹងម្ហូបខ្មែរសម័យទំនើប ក៏ដូចជានិមិត្តសញ្ញាការចម្អិននៅនឹងតុ ឬសេវាកម្មនៅនឹងតុអាហារ។

ម៉ោង
Dinner
  • អង្គារ - អាទិត្យ 6.30pm – 10.30pm

ស្វែងយល់ពីម៉ឺនុយរបស់យើង