បទពិ​សោធន៍

អាហារពេលព្រឹកដែលមានស្រាសំប៉ាញបែបប៉ារីស

ចាប់ផ្តើមថ្ងៃរបស់អ្នកដោយ​មានភាពស៊ីវិល័យ

រីករាយនឹងអាហារពេលព្រឹកបែបស៊ីវីល័យនៅ ឡឺ ភ្នំ ១៩២៩ ជាមួយនឹងអាហារពេលព្រឹកជាមុខម្ហូបតាមលំដាប់ដោយសេរី។ ដើម្បីបង្កើនបទពិសោធន៍របស់អ្នក សូមបន្ថែមស្រាសាំប៉ាញមួយកែវ។ បន្ទាប់ពីអាហារពេលព្រឹកដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់របស់អ្នក សូមងូតទឹកក្នុងអាងហែលទឹកដ៏ស្រស់ស្អាតជាមួយនឹងការតុបតែងបន្ថែមរបស់យើង។

បទពិសោធន៍របស់អ្នករួមមាន
អាហារពេលព្រឹកមានមុខម្ហូបតាមលំដាប់នៅឡឺ ភ្នំ ១៩២៩
ការចូលប្រើអាងហែលទឹករបស់យើងដោយ​មិន​គិត​ប្រាក់​បន្ថែម
បន្ទប់ប្រជុំដោយ​មិន​គិត​ប្រាក់​បន្ថែម (អាស្រ័យលើភាពទំនេរ) សម្រាប់ការកក់ភ្ញៀវលើសពីប្រាំបីនាក់។
US$១៨/US$២៤ រួមទាំងស្រាសំប៉ាញមួយកែវ