បទពិ​សោធន៍

អាហារនៅ ឡឺភ្នំ ១៩២៩

Raffles Hotel Le Royal - Cambodia

មុខម្ហូបដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់របស់យើងគឺកាន់តែឆ្ងាញ់នៅពេលដែលពួកគេចែករំលែក

ម៉ឺនុយអាហារដែលរៀបចំជាពិសេស ដើម្បីចែករំលែកជាមួយមិត្តភ័ក្តិ និងក្រុមគ្រួសារ។ មុខម្ហូបដែលរួមមានសាច់ក្រហម ត្រី និងម្ហូបបួសច្រើនប្រភេទ បូករួមទាំងឈីស និងជម្រើសភេសជ្ជៈ គឺសម្រាប់មនុស្ស ៤ ទៅ ៦ នាក់ ហើយមានជារៀងរាល់ថ្ងៃចាប់ពីម៉ោង ១១.៣០ ថ្ងៃត្រង់ ដល់ម៉ោង ៩.០០ យប់។

Raffles Hotel Le Royal - Cambodia
បទពិសោធន៍របស់អ្នករួមមាន
ម្ហូបកាប់សាច់ US$២១៨ សុទ្ធ
ម្ហូបកសិដ្ឋាន និងគ្រឿងសមុទ្រ US$២៦៨ សុទ្ធ
ម្ហូបតាមសួនច្បារ US$១០៨ សុទ្ធ
ស្រាបៀរ និងស្រាក្រហមឥតកំណត់ US$២៥ សុទ្ធ