បទពិ​សោធន៍

ឈុតតែពេលរសៀល Femme Fatale

Raffles Hotel Le Royal - Cambodia

តែបំផុសគំនិតដោយអតីតប្រពន្ធនាយករដ្ឋមន្រ្តី

ដាក់ឈ្មោះតាមស្រាក្រឡុកដែលបង្កើតឡើងសម្រាប់ Jacqueline Kennedy ក្នុងអំឡុងពេលដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់គាត់​ទៅកាន់សណ្ឋាគារ ឡឺ រ៉ូយ៉ាល់ ក្នុងឆ្នាំ ១៩៦៧ ឈុតតែ Femme Fatale Afternoon Tea Set របស់យើងរួមបញ្ចូលនូវនំសាំងវិចដ៏ប្រណីត នំដុតថ្មីៗ និងម្ហូបឆ្ងាញ់ៗ និងជម្រើសនៃតែនិងកាហ្វេដែលបានរៀបចំដោយប្រុងប្រយ័ត្ន។ បង្កើនបទពិសោធន៍របស់អ្នកជាមួយនឹងស្រាក្រឡុក Femme Fatale។ រៀងរាល់ថ្ងៃនៅកន្លែងទទួលភ្ញៀវដ៏ធំ វេលាម៉ោង ២.៣០ រសៀលដល់ម៉ោង ៥.៣០ ល្ងាច។

Raffles Hotel Le Royal
បទពិសោធន៍របស់អ្នករួមមាន
តែពេលរសៀល US$២០
ស្រាក្រឡុក US$១២