បទពិ​សោធន៍

ឈុតតែពេលរសៀល Femme Fatale

តែបំផុសគំនិតដោយអតីតប្រពន្ធនាយករដ្ឋមន្រ្តី

ដាក់ឈ្មោះតាមស្រាក្រឡុកដែលបង្កើតឡើងសម្រាប់ Jacqueline Kennedy ក្នុងអំឡុងពេលដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់គាត់​ទៅកាន់សណ្ឋាគារ ឡឺ រ៉ូយ៉ាល់ ក្នុងឆ្នាំ ១៩៦៧ ឈុតតែ Femme Fatale Afternoon Tea Set របស់យើងរួមបញ្ចូលនូវនំសាំងវិចដ៏ប្រណីត នំដុតថ្មីៗ និងម្ហូបឆ្ងាញ់ៗ និងជម្រើសនៃតែនិងកាហ្វេដែលបានរៀបចំដោយប្រុងប្រយ័ត្ន។ បង្កើនបទពិសោធន៍របស់អ្នកជាមួយនឹងស្រាក្រឡុក Femme Fatale។ រៀងរាល់ថ្ងៃនៅកន្លែងទទួលភ្ញៀវដ៏ធំ វេលាម៉ោង ២.៣០ រសៀលដល់ម៉ោង ៥.៣០ ល្ងាច។

បទពិសោធន៍របស់អ្នករួមមាន
តែពេលរសៀល US$២០
ស្រាក្រឡុក US$១២