ការផ្ដល់ជូន

កក់មុនជាមួយ រ៉ាហ្វិល

សំឡឹងទៅមុខដោយមានភាពស៊ីវិល័យ

រៀបចំគម្រោងដំណើរកម្សាន្តទៅកាន់ទីក្រុងភ្នំពេញជាមុន ហើយរីករាយនឹងការស្នាក់នៅដ៏ប្រណីតនៅសណ្ឋាគារ រ៉ាហ្វិល ឡឺ រ៉ូយ៉ាល់ ក្នុងតម្លៃទាប។ កក់បន្ទប់របស់អ្នកជាមុន ២០ ថ្ងៃ ហើយអ្នកនឹងទទួលបានការសន្សំរហូតដល់ ១៥% លើការស្នាក់នៅរបស់អ្នក។
Terms & Conditions
This offer is valid for 20 days after booking and cannot be combined with any other promotion, voucher or loyalty programme. Advance reservation of 20 days prior to arrival is required. Rates are subject to local taxes and service charges. The offer is non-refundable and non-changeable.
ការផ្តល់ជូនរួមមាន
  • ការសន្សំសំចៃ ១៥% លើអត្រាដែលបានផ្ដល់ជូនល្អបំផុតសម្រាប់បន្ទប់ ឬបន្ទប់ធំ
  • អាហារពេលព្រឹកដ៏ឆ្ងាញ់ពិសារសម្រាប់ពីរនាក់
  • wi-fi ដោយ​មិន​គិត​ប្រាក់​បន្ថែម
Enquire
Terms & Conditions
This offer is valid for 20 days after booking and cannot be combined with any other promotion, voucher or loyalty programme. Advance reservation of 20 days prior to arrival is required. Rates are subject to local taxes and service charges. The offer is non-refundable and non-changeable.