បទពិ​សោធន៍

ម៉ោងលក់បញ្ចុះតម្លៃនៅបានីយដ្ឋានដំរី

Raffles Hotel Le Royal - Cambodia

ម៉ោងលក់បញ្ចុះតម្លៃដ៏យូរបំផុតក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ

រីករាយនឹងម៉ោងលក់បញ្ចុះតម្លៃដ៏យូរបំផុតក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ។ ជារៀងរាល់ថ្ងៃ អាងហែលទឹកដែលពេញនិយមរបស់ទីក្រុងផ្តល់ការបញ្ចុះតម្លៃ ៤០% លើភេសជ្ជៈដែលបានជ្រើសរើសនៅចន្លោះម៉ោង ៤.០០ រសៀលដល់ម៉ោង ៩.០០ យប់។ សម្រាកនៅពេលអ្នកក្រេបរសជាតិស្រាក្រហម ស្រាបៀរ និងស្រាបិត រួមទាំងបណ្ដុំ gin ដ៏ធំបំផុតរបស់កម្ពុជា។

Raffles Hotel Le Royal - Cambodia
បទពិសោធន៍របស់អ្នករួមមាន
សន្សំសំចៃបាន ៤០% លើភេសជ្ជៈដែលបានជ្រើសរើសនៅចន្លោះម៉ោង ៤.០០ ល្ងាចដល់ ៩.០០ យប់