បទពិ​សោធន៍

អាហារដែលមានស្រាសំប៉ាញ

Raffles Grand Hotel d'Angkor

រីករាយជាមួយអាហារប៊ូហ្វេដ៏ប្រណីតនៅអាហារថ្ងៃត្រង់ប្រចាំខែរបស់ Café d'Angkor

អាហារប៊ូហ្វេដ៏ឆ្ងាញ់ពិសា និងស្រាសាំប៉ាញមួយកែវគ្មានទីបញ្ចប់ រង់ចាំនៅអាហារថ្ងៃត្រង់ប្រចាំខែដ៏ឆ្ងាញ់របស់ Café d'Angkor ពេញលេញជាមួយនឹងតន្ត្រីបន្តផ្ទាល់។ សូមអញ្ជើញមករីករាយជាមួយអាហារឆ្ងាញ់ៗដែលអាចបរិភោគបាន ដូចជាអាហារសមុទ្រ សាច់អាំងលំដាប់ថ្នាក់ខ្ពស់ ឈីសនិងឆារគូតេរី ប៉ាស្តា និងអាហារពេលព្រឹកប្រពៃណីបែបអន្តរជាតិ ដែលទាំងអស់មានបម្រើជាមួយស្រាសាំប៉ាញ ស្រាក្រហម ស្រាបៀរ និងស្រាក្រឡុក។ ក្នុងនាមជាភ្ញៀវពិសេសជាក់លាក់ ភ្ញៀវត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឱ្យស្វែងរក និងចូលរួមក្នុងសិល្បៈនៃការគាស់គម្របដប។

Raffles Grand Hotel d'Angkor - Cambodia
បទពិសោធន៍របស់អ្នករួមមាន
ម៉ឺនុយអាហារថ្ងៃត្រង់ចាប់ពី US$៦០ ក្នុងមនុស្សម្នាក់
បន្ថែមស្រាសំប៉ាញ ស្រាក្រហម និងមីម៉ូសាឥតកំណត់ក្នុងតម្លៃ US$២០ ក្នុងមនុស្សម្នាក់
ថ្ងៃអាទិត្យដំបូងរៀងរាល់ខែ
១២.០០ ថ្ងៃត្រង់ - ៣.០០ រសៀល