ការផ្ដល់ជូន

អារម្មណ៍ក្នុងបន្ទប់រ៉ាហ្វិល

ទទួលបានបទពិសោធន៍ដ៏ប្រណីតក្នុងបន្ទប់រ៉ាហ្វិល
នៅចំណុចកំពូលនៃភាពប្រណីតគឺការស្នាក់នៅក្នុងបន្ទប់រ៉ាហ្វិល។ សូមអញ្ជើញមក និងចាត់ទុកទីនេះជាផ្ទះមួយរបស់អ្នកនៅខេត្តសៀមរាប ហើយស្វែងយល់ពីភាពរីករាយនៃការដឹកជញ្ជូនពីអាកាសយានដ្ឋាន អាហារពេលព្រឹកប្រចាំថ្ងៃ សេវាកម្មមើលថែនៅរ៉ាហ្វិល ២៤ ម៉ោង និងឈុតព្យាបាលនិងការតុបតែងទាំងអស់ដែលពិតជាធ្វើឱ្យរ៉ាហ្វិលមានភាពខុសប្លែកពីគេ។
Terms & Conditions
This year-round offer is subject to availability at the time of booking; please note that blackout dates may apply. Offer is exclusive of prevailing taxes and service charges. This offer is not valid in conjunction with any other promotion. Kindly be aware that terms & conditions are subject to change without prior notice.
ការផ្តល់ជូនរួមមាន
  • ការស្នាក់នៅដ៏ប្រណីតនៅក្នុងបន្ទប់មួយ។
  • ការដឹកជញ្ជូនទៅអាកាសយានដ្ឋានវិញ
  • អាហារពេលព្រឹកប្រចាំថ្ងៃដ៏ឆ្ងាញ់សម្រាប់ពីរនាក់
  • ការចូលប្រើប្រាស់ពេញលេញទៅកាន់កន្លែងហាត់ប្រាណ និងអាងហែលទឹករបស់យើង
  • បច្ចេកវិទ្យាទំនើបនៅក្នុងបន្ទប់
  • សេវាកម្មមើលថែនៅរ៉ាហ្វិល ២៤ ម៉ោង
Enquire
Terms & Conditions
This year-round offer is subject to availability at the time of booking; please note that blackout dates may apply. Offer is exclusive of prevailing taxes and service charges. This offer is not valid in conjunction with any other promotion. Kindly be aware that terms & conditions are subject to change without prior notice.