SURDURULEBİLİRLİK

Raffles Istanbul - Turkey

RAFFLES İSTANBUL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YAKLAŞIMI

Ağırlama endüstrisinde küresel bir lider olarak Accor, insan ve doğa üzerinde pozitif bir etki yaratmayı amaçlayan bilimsel bir çerçeveye dayanan yeni bir sürdürülebilirlik stratejisine sahiptir. Accor’un Sürdürülebilirlik Stratejisi, sektörümüzün ve faaliyetimizin kalbinde yer alan bu iki temel üzerine kurulmuş olup, üç stratejik konaklama ayağını beslemektedir: gezegenin sınırları dahilinde faaliyet gösteren bir konaklama modeli, daha sürdürülebilir bir tarım ve gıda modeli ve daha bilinçli seyahat etme ve keşfetme yolları. Bu sürdürülebilirlik yaklaşımının yanı sıra, Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı’na aktif olarak katılıyor ve küresel olarak tanınan GSTC (Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi) kriterlerine uyarak sürdürülebilirlik alanında kendimizi önemli bir konuma yerleştiriyoruz.

Raffles İstanbul olarak bu ilkeleri benimsiyor ve hepimiz için daha iyi bir çevre yaratmak için atık yönetimi, sosyo-kültürel çeşitlilik, insan hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği gibi konularda aksiyonlar alıyoruz.

Daha Fazlası