YASAL BİLGİLER - KULLANIM KOŞULLARI

Raffles web sitesine ve herhangi bir sayfasına (bundan böyle “Raffles Sitesi” olarak bahsedilecektir) erişerek aşağıdaki kullanım koşullarını kabul edersiniz. Raffles Sitesinde bulunan bütün bilgi, doküman, ürün, ticari marka, hizmet ya da diğer malzemeler (Raffles Sitesinde bulunan herhangi bir yazılım veya bağlantı dâhil) (bundan böyle 'İçerik' olarak bahsedilecektir) bu kullanım koşulları ve Yasal Bilgilere tabidir.

YASAL BİLGİLER

EDİTÖR BİLGİLERİ:

Raffles Sitesini düzenleyen: ACCOR SA, 812 797 050 € sermayeye sahip bir Fransız sınırlı sorumlu şirketi, Ticaret ve Şirketler Kayıt no. RCS NANTERRE B 602 036 444, Topluluk İçi KDV no. FR 93 602 036 444. Seyahat acenteleri ve diğer tur operatörleri siciline…. numarası ile kayıtlı. IM091100035. Garantör: WHITE ROCK INSURANCE (Avrupa) PCC Limited Vision Exchange Building - Triq it-Territorjals, Zone 1, Central Business District - Birkirkara CBD1070 – MALTA. Sigortalayan: ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY - Tour Opus - 77 Esplanade du Général de Gaulle - 92081 Paris La Défense - Fransa.

 

ACCOR
Genel merkez
82, rue Henri Farman
CS 20077
92445 ISSY-LES-MOULINEAUX
FRANSA
Telefon: +33 (0)1 45 38 86 00

Yayın Müdürü: Sébastien Bazin

SUNUCU BİLGİLERİ:

Raffles Sitesi ana sunucusu:

Thales SA
2 caddesi Gay Lussac
78990 Elancourt, Fransa
Telefon: +33 1 34 81 60 00

 

KAPSAM VE AMAÇ

Raffles Sitesine erişim ve kullanım, Raffles Sitesinin kullanımının ve ACCOR ve Raffles Sitesine erişen ve göz atan herhangi bir kişi (“Kullanıcı”) arasındaki ilişkilerin hüküm ve koşullarını tanımlayan bu kullanım koşulları ile yönetilir. Bu kullanım koşulları Raffles Sitesinde mevcuttur ve istenildiğinde görüntülenebilir. Kullanıcı, ayrıca, bu kullanım koşullarını yazdırabilir ve indirebilir.

Raffles Sitesi, Kullanıcıya kişisel ve özel, ticari olmayan kullanım için Raffles otelleri, etkinlikler ve haberler hakkındaki bilgileri ve İçeriği görüntüleme izni verir. Kullanıcı, ayrıca, Raffles Sitesinde Hizmetlerin Genel Hüküm ve Koşulları‘na uygun olarak rezervasyon yapabilir.

ACCOR, Raffles Sitesindeki bilgilerin ve İçeriğin doğru ve güncel olması için makul çaba sarf edecektir, ancak, istediği zaman, bildirimde bulunmaksızın Raffles Sitesi ve/veya kullanım koşullarının tamamını veya bir kısmını düzeltme ve/veya değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Kullanım koşullarında yapılan bu tür değişiklikler Raffles Sitesinde yayınlandıkları tarihte geçerli olacaktır ve söz konusu değişiklikler yayınlandıktan sonra Kullanıcının Raffles Sitesini kullanması Kullanıcının tüm bu değişiklikleri kabul ettiği anlamına gelir. ACCOR bu kullanım koşullarında yapılan herhangi bir esaslı değişikliği, Raffles Sitesinde bir afişin görüntülenmesi dâhil olmak üzere, tercih ettiği herhangi bir şekilde Kullanıcıya bildirecektir.

Geçerli kullanım koşulları Raffles Sitesine göz atılan tarihte geçerli olan koşullardır. Dolayısıyla, Kullanıcı Raffles Sitesini görüntüler veya tararsa, geçerli olan kullanım koşullarını okuduğu, onayladığı ve uymayı kabul ettiği varsayılır. Eğer Kullanıcı bu kullanım koşullarını veya herhangi bir kısmını kabul etmezse, Raffles Sitesini kullanmayacak veya taramayacaktır.

 

TELİF HAKKI

Raffles Sitesinin sunumu ve alan adı, ticari markalar, logolar, markalar, çizimler, illüstrasyonlar, fotoğraflar, metinler, grafikler ve sitede bulunan diğer dosyalar dâhil olmak üzere her unsuru, geçerli fikri mülkiyet hakları tarafından korunmaktadır ve ACCOR’a aittir veya ACCOR’un kullanımı için yetki verilmiştir.

Raffles Sitesinin hâlihazırdaki öğelerini değiştirmeden, kesin olarak kişisel, özel ve ticari olmayan kullanım haricinde, Raffles Sitesinde bulunan hiçbir öğe, ACCOR’UN önceden yazılı izi alınmadan, hiç bir şekilde ve surette kısmen veya tamamen kopyalanamaz, çoğaltılamaz, değiştirilemez, yeniden yayınlanamaz, yüklenemez, değişiklik yapılamaz, aktarılamaz veya dağıtılamaz.

Raffles Sitesinin içeriğinin tamamen veya kısmen kopyalanması halinde şu ifadenin kullanılması zorunludur: "Telif Hakkı Accor SA. raffles.com adresinde kullanılan fotoğraflar bağlayıcı değildir."

Açıkça yetkilendirilmeden Raffles Sitesi veya öğelerinin başka herhangi bir kullanımı, ACCOR haklarının ihlal edilmesi olarak değerlendirilecek ve Fransa Fikri Mülkiyet Yasası’nın L. 355-2 maddesi ve izleyen maddeleri uyarınca sahtecilik suçu sayılacaktır.

 

BİR VERİ TABANI ÜRETİCİSİ OLARAK ACCOR’UN HAKLARI

Tüm müşteriler, istemciler, muhtemel müşteriler ve ortaklar, kendi otel rezervasyon ihtiyaçları için Raffles Sitesinde bulunan bilgileri görüntülemek için münhasır olmayan, aktarılamayan ve devredilemeyen kişisel hakka sahiptir.

Kişisel görüntüleme amaçları için alınan suret ve/veya yeniden kullanım Raffles Sitesinin İçeriğinin esaslı bir kısmını (hem nitel hem nicel olarak) içermediği sürece, Raffles Sitesinin İçeriğinin kısmen suretini alabilir ve/veya yeniden kullanabilirler. Ayrıca, önemli oranda olmasa bile, Raffles Sitesinin İçeriğinin tekrar tekrar suretinin alınması ve/veya yeniden kullanılması yasaktır.

Raffles Sitesinin başka araçlarla tamamen veya kısmen çoğaltılması Fransız Fikri Mülkiyet Yasası’nın L. 342-1 and L. 342-2 maddeleri uyarınca kesinlikle yasaktır. Ayrıca, Raffles Sitesinin İçeriğinin kamuya herhangi bir şekilde herhangi bir izleyiciye tamamen veya kısmen iletilmesi yasaktır.

Özellikle, Raffles Sitesinin İçeriğinin ticari amaçlarla kullanılması kesinlikle yasaktır.

 

SORUMLULUK

Raffles Sitesi ve İçerik “olduğu gibi” mevcut olma durumuna göre sunulur. Raffles Sitesi ve İçeriğin kullanımından ve özellikle bu kullanım koşullarına kapsamındaki yükümlülüklerine uymaktan yalnızca Kullanıcı sorumludur.

ACCOR Raffles Sitesi ve İçeriğinin kesintisiz sunulacağını veya Raffles Sitesi ve İçeriğinin hata içermeyeceğini garanti etmez. Raffles Sitesi, mücbir sebepler, internetin mevcudiyeti ve/veya Raffles Sitesinde yapılan güncellemeler, Raffles Sitesinin bakımı veya diğer teknik nedenlere bağlı olan teknik gerekçelerle Raffles Sitesinin geçici olarak durdurulmasına tabi olmak üzere, normalde günde 24 saat, haftada 7 gün erişilebilir durumdadır. ACCOR bu kullanım koşullarında belirtilen şartlarda Raffles Sitesine erişim sunmak için gereken özeni göstermekle ve Raffles Sitesinin, dikkatine sunulan aksaklıklarını, durdurulmasını ve kesintilerini gidermek için çaba sarf etmekle görevlidir. Kullanıcı, ACCOR’un, nedenine veya kaynağına bakılmaksızın, özellikle teknik ve/veya bakım nedenleriyle, bildirimde bulunmaksızın ve ACCOR için herhangi bir yükümlülüğe yol açmadan, Raffles Sitesine geçici veya kalıcı olarak erişimi durdurmak zorunda kalabileceğini onaylar ve kabul eder.

İlaveten, Raffles Sitesine erişim ve kullanım için kullanılan internet ve bilgi ve telekominikasyon sistemlerinin hatasız olmadığı, yazılım hataları içerebileceği ve zaman zaman kesintiler ve arızalar olabileceği belirtilir. ACCOR, internet kullanımı ile ilgili, özellikle ve bunlarla sınırlı olmaksızın, kötü iletim ve/veya internet üzerinden veri ve/veya bilgilerin alınamaması, herhangi bir alıcı donanımın ve iletişim hattının arızası, Raffles Sitesinin uygun çalışmasını önleyen herhangi bir internet aksaması ve daha genel olarak, Raffles Sitesi, internet ve bilgi ve telekominikasyon sistemlerinin kullanımından kaynaklanan herhangi bir kayıp veya hasar başta olmak üzere, herhangi bir rahatsızlık, kayıp veya hasardan ötürü tüm sorumluluğu reddeder. Ne ACCOR, ne müdürleri, ne de çalışanları Raffles Sitesinin kullanımından kaynaklanan, nedeni ne olursa olsun herhangi bir kayıp veya hasar nedeniyle sorumlu tutulamaz. Bunlardan yalnızca Kullanıcı sorumludur. Ekipmanlarının, verilerinin, yazılımlarının veya diğer varlıklarının, özellikle herhangi bir virüs bulaşmasına ve/veya kendilerini mağdur durumuna düşürebilecek olan güvenlik kırma çabalarına karşı korunmasını sağlamak için uygun tedbirleri almak Kullanıcıların sorumluluğudur.

 

BAĞLANTILAR

Ağ bağlantısı verilen internet siteleri için onay ve güvence verilmemektedir.
Raffles Sitesi, ACCOR tarafından sağlanmayan başka internet sitelerine bağlantılar içerebilir. Bu tür diğer sitelerden elde edilen bilgiler, ürünler, hizmetler ve diğer materyaller için ACCOR sorumlu tutulamaz ve bu internet sitelerine erişim ya da sitelerin kullanımı sonucu meydana gelebilecek hasarlardan ACCOR sorumlu değildir. Bu bağlantıların Raffles Sitesine dahil edilmesi bu bağlantılı siteleri ve herhangi bir bağlantılı adresin İçeriklerini onayladığımız anlamına gelmemektedir.

Raffles'dan izin almadan bağlantı verilmez
Diğer internet sitelerinin ACCOR'dan önceden yazılı izin alınmaksızın Raffles Sitesine bağlantı vermeleri yasaktır.

 

KİŞİSEL VERİLER VE ÇEREZLER

Kullanıcılar, Raffles Sitesinin çerezler kullandığı ve ACCOR’un kişisel verileri işlediği konusunda bilgilendirilir. Bu bağlamda Kullanıcılar, Müşterilerin Kişisel Verilerinin Korunması Beyanını okumaya davet edilir.

 

GEÇERLİ HUKUK VE YARGI YETKİSİ

Raffles Sitesi ile ilgili olarak herhangi bir bilgi, açıklığa kavuşturma, netleştirme, destek talebi veya şikayet e-posta veya posta ile bu belgenin başında belirtilen adresler üzerinden ACCOR’a gönderilmelidir.

Bu kullanım koşulları Fransa yasaları tarafından düzenlenir ve yorumlanır.

Bu kullanım koşullarının uygulanması, yorumlanması veya ifasından kaynaklanan herhangi bir şikayet veya anlaşmazlık durumunda taraflar dostane bir çözüm bulmak için çaba sarf edecektir. ACCOR’un yukarıda belirtildiği şekilde kendisine gönderilen yazılı uyuşmazlık bildirimini almasını takip eden iki (2) ay içinde ihtilafın dostane bir şekilde çözülememesi halinde, taraflardan herhangi biri durumu geçerli yargı yetkisine sahip bir Fransız mahkemesine taşıyabilir. Kullanıcı alternatif bir uyuşmazlık çözümü yolunu ve özellikle şu adresteki Avrupa çevrim içi uyuşmazlık platformu aracılığı ile arabuluculuğu takip edebilir: http://ec.europa.eu/odr, dostane bir şekilde çözmeye çalışacaktır.